سازمان UNico
حامی مهاجران و پناهجویان

عضویت در خبرنامه

- Advertisement -

انواع رویدادها (ویزاها)

مهاجرت و اقامت

بایومتریک متقاضیان مهاجرت در داخل کشور کانادا

بایومتریک متقاضیان مهاجرت در داخل کشور کانادا آغاز شد کانادا برنامه دریافت بایومتریک را گسترش داده تا متقاضیان مهاجرت که از داخل کشور اقدام می کنند بتوانند از این شرایط بهره مند شوند. از تاریخ 3 دسامبر سال 2019، اتباع خارجی در داخل…

شرایط الحاق خانواده در کشور آلمان برای پناهندگان و پناهجویان

شرایط الحاق خانواده در کشور آلمان پناهندگان دارای حمایت اجتماعی نیز می توانند درخواست الحاق خانواده خود را ارائه کنند. به طور میانگین ماهیانه 1000نفر می توانند از این طریق به خانواده خود در آلمان بپیوندند. تا پایان ژوئن 2019تعداد…