سازمان UNico
حامی مهاجران و پناهجویان

عضویت در خبرنامه

- Advertisement -

انواع رویدادها (ویزاها)

مهاجرت و اقامت

 حقوقی که در آلمان به عنوان مادر به فرد تعلق می‌گیرد

در این مقاله به حقوقی میپردازیم که به یک مادر در کشور آلمان تعلق می گیرد. حقوق یک مادر در کشور آلمان : کیندرگلد Kindergeld : به همه‌ی افرادی که در آلمان زندگی می‌کنند و بچه دارند تعلق می‌گیرد؛ با هر سطح درآمدی. از سال 2016…

بایومتریک متقاضیان مهاجرت در داخل کشور کانادا

بایومتریک متقاضیان مهاجرت در داخل کشور کانادا آغاز شد کانادا برنامه دریافت بایومتریک را گسترش داده تا متقاضیان مهاجرت که از داخل کشور اقدام می کنند بتوانند از این شرایط بهره مند شوند. از تاریخ 3 دسامبر سال 2019، اتباع خارجی در داخل…