سازمان UNico
حامی مهاجران و پناهجویان

تغییر روند صدور (Yol izini) مجوز تردد بین استانی برای پناهندگان

طرح اتوماسیون اداره کل مهاجرت ترکیه برای تسهیل روند صدور (Yol izini) مجوز تردد بین استانی برای پناهندگان و پناهجویان

 

طبق اعلانِ اداره کل مهاجرت ترکیه، تمامی پناهندگان و پناهجویان این کشور از این پس باید با مراجعه به سامانه (e- Devlet) دولت الکترونیک، نسبت به دریافت مجوز تردد بین استانی اقدام کنند.

 

برای دسترسی به این سامانه، ابتدا باید رمز شخصیِ هر فرد که توسط دفاتر (ptt) در مقابل دریافت دو لیر به ازای هر شخص ارائه میشود دریافت شده و در بخش ورود به سایت وارد شود.
  • بعد از وارد کردن مشخصات کیملیک درون سامانه، امکان ثبت درخواستِ صدور مجوزِ تردد بعد از مشخص کردن مقصد و تاریخ وجود خواهد داشت.

اتوماسیون

  • این درخواست بصورت آنلاین در سیستم اداره مهاجرت محل سکونت شخص درخواست کننده به مسئول مربوطه نمایش داده میشود و بعد از بررسی های لازم، نتیجه این درخواست طِی چند روز در قالب یک پیام متنی به شماره ای که در زمان ثبت مشخصات فردی در سامانه (e- Devlet) به ثبت رسانده شده ارسال میشود که نشانگر پذیرش یا رَدِ درخواست است.
  • در انتها و در صورت موافقت با درخواست، نیازی به مراجعه به اداره مهاجرت برای دریافت برگه تردد نبوده بلکه به شخص درخواست دهنده این امکان داده شده است تا با مراجه به سامانه (e- Devlet) و بخش مربوط به اداره مهاجرت، برای دریافت و پرینت مجوز صادر شده دسترسی لازم وجود داشته باشد.

اتوماسیون

لازم به ذکر است که در سربرگ این مجوز، یک (QR Code) بارکد دیجیتال تعبیه شده تا از هر گونه سوء استفاده و جعل این مجوز جلوگیری شود و همینطور در بازرسی های بین شهری قابل پیگیری و بررسی باشد.

این طرح از تاریخ 25/12/2019 اجرایی شده است.