سازمان UNico
راهنمای مهاجران

پروازهای بین المللی از روز جمعه به روسیه متوقف خواهد شد

با تصمیم دولت روسیه کل پروازهای بین‌المللی به این کشور از روز جمعه متوقف خواهد شد. البته شهروندان روس همچنان می‌توانند به کشورشان بازگردند.

روز قبل هم ولادیمیر پوتین رای‌گیری درباره تغییر قانون اساسی را که برای امکان تداوم ریاست جمهوری‌اش تا دو دوره دیگر در نظر گرفته شده بود به تعویق انداخت.

روسیه به نسبت به جمعیتش و در مقایسه با کشورهای اروپایی دیگر شاهد شیوع محدودتر کرونا بوده و تنها ۶۵۸ مبتلا در آن شناسایی شده است.

پروازهای روسیه