سازمان UNico
حامی مهاجران و پناهجویان

افزایش ۴۰ درصدی شهروندی مهاجران کانادا تا سال ۲۰۲۴؟

مطالعه ی جدید Statistics Canada نشان می دهد که تعداد محدودی از مهاجران کانادا به شهروندی این کشور در می آیند که جای نگرانی دارد اما اوضاع رو به بهبود است.

درآمدن به شهروندی کانادا یکی از نقاط عطف زندگی مهاجران است. در این برهه است که آنها مهر پایانی به تازه وارد بودن خود می زنند و زندگی جدیدی را به عنوان یک کانادایی با همان حقوق کانادایی های زاده شده در کانادا شروع می کنند. این حقوق عبارت اند از حق رای، حق تصدی پست های سیاسی، حق ارجح بودن در مشاغل دولتی، حق سفر با پاسپورت کانادا و حق سفر به بیرون از کانادا.

شهروندی

کاهش نرخ شهروندی مهاجران

مطالعه مزبور مشخص کرده که در سرشماری سال 2016 نرخ شهروندی 86 درصدی بوده است حال آنکه در سال 1991 این نرخ رقم 82 درصد را نشان می داده است. بنابراین شهروندی مهاجران اندکی افزایش یافته است اما در بین مهاجران تازه وارد و اخیر الورود با کاهش قابل توجه روبرو بوده است. تحلیل Statistics Canada حاکی از این است که سیاست های کانادا باعث این مساله بوده است.

در سال 2010 کانادا شرایط زبانی و یک آزمون جدید برای اعطای شهروندی به افراد بین 16 تا 64 سال معرفی کرد. این افراد باید دانش زبانی خود را در سطح معینی نشان بدهند و در آرمون مربوط به شهروندی حداقل 75 درصد امتیاز بیاورند (این حد نصاب قبلا 60 درصد بود). البته در سال 2017 این شرط اصلاح شد تا فقط افراد 18 تا 54 را در بر بگیرد.

علت این شرط و شروط هم کاملا مشخص است: اطمینان از آمیختگی مهاجران با جامعه کانادا؛ برای جا افتادن در جامعه باید به زبان (حداقل در حد قابل قبول) تسلط داشت؛ گذشته از زبان باید تاریخ، سیاست، قوانین و اقتصاد آن جامعه و کشور مورد نظر را هم بلد بود. دولت کانادا همچنین آزمون شهروندی را در چند نسخه تهیه کرده تا احتمال تقلب کاهش یابد و دانش مهاجران به خوبی سنجیده شود.

علاوه بر این، در فوریه 2014 هزینه اعطای شهروندی از 100 دلار به 300 دلار و سپس در ژانویه 2015 به 530 دلار برای بزرگسالان افزایش یافت. اما هزینه شهروندی کودکان همان 100 دلار باقی ماند. اما بزرگسالان و کودکان هر دو می بایست 100 دلار بابت هزینه حق شهروندی پرداخت کنند. علت افزایش این هزینه ها پوشش دادن هزینه رسیدگی به تقاضاها اعلام شده است.

کانادا

در نتیجه سختگیری در دو آزمون زبان و شهروندی، کسب شهروندی کانادا برای مهاجرانی که سطح زبان ضعیفی دارند و از تحصیلات پایینی برخوردار هستند دشوار تر شده است. علاوه بر این، افزایش هزینه ها نیز کسب شهروندی کانادا را برای مهاجران کم درآمد دشوارتر ساخته است. با این حال لیبرال ها کمپینی راه انداخته اند و اعلام کرده اند که در سال 2023-2024 رقمی معادل 110 میلیون دلار برای رسیدگی به درخواست های شهروندی هزینه خواهند کرد؛ این در حالی است که این رفم برای سال مالی پیش روی دولت فدرال 75 میلیون دلار است.

بدین ترتیب با افزایش 40 درصدی در مخارج انتظار می توان انتظار داشت که در سال 2024 حدود 40 درصد به شهروندان جدید کانادا افزوده شود. اگر این انتظار درست باشد، کانادا در سال های پیش رو روند کاهشی که در اعطای شهروندی به مهاجران مشاهده می شود را معکوس خواهد کرد.