سازمان UNico
راهنمای مهاجران

آلمان شرایط اخذ تابعیت به مهاجران خارجی را سخت تر می‌کند

اخذ تابعیت آلمان برای مهاجران خارجی سخت می شود

دولت آلمان بر اساس قانونی جدید، تصمیم دارد شرایط دریافت تابعیت آلمان را برای افرادی که پس از مهاجرت به آلمان با هویت یا ملیت جعلی موفق به دریافت اقامت شده‌اند، دشوارتر کند.

مطابق گزارش روزنامه آلمانی دی ولت، وزارت کشور پیش‌نویس قانونی را نهایی کرده که تلاش خواهد کرد با شناسایی مهاجرانی که در حال حاضر با هویت دروغین در آلمان اقامت دارند و یا آنهایی به هنگام دریافت اجازه اقامت آلمان، اطلاعات کذبی در مورد ملیت خود ارائه کرده‌اند، اعطای گذرنامه آلمانی و تابعیت دائم این کشور به آنها را دشوارتر کند.

تاکنون، مهاجران خارجی بصورت معمول، پس اقامت قانونی 8 ساله، واجد شرایط دریافت تابعیت آلمان می‌شوند ولی با اجرای قانون جدید تمام سال‌هایی که فرد مهاجر تحت هویت کاذب و با ملیت جعلی در آلمان حضور داشته جزء سنوات قانونی حضور او در این کشور، محسوب نخواهد شد.

این پیش نویس با اضافه کردن شرط لازم «شفافیت هویت و ملیت» برای دستیابی به اقامت دائم آلمان، مهاجران متخلف را از دریافت اقامت نامحدود یا دائم نیز محروم می‌کند.

همچنین دولت آلمان در تلاش است با تصویب این قانون، شرایط اعطای شهروندی به کودکان آن دسته از مهاجرانی که در مورد هویت یا ملیت خود دروغ گفته‌اند، دشوارتر کند.

در حال حاضر، کودکانی که به واسطه پدر و مادر غیر آلمانی در این کشور متولد شده باشند، معمولاً می‌توانند پس از آن که یکی از والدین آنها حداقل ۸ سال در آلمان زندگی گرده باشد، از بدو تولد شهروندی این کشور را دریافت کنند.

اما بر اساس قانون جدید، فرزندان اتباع خارجی کمتر از پنج سال تنها در صورتى كه پدر و مادر آنها هویت و ملیت واقعی خود را به هنگام دریافت اقامت ثابت کرده باشند، می‌توانند تابعیت آلمان را دریافت كنند.

پیش‌نویس قانون جدید مهاجرت آلمان پس از تصویب در هیات وزیران برای تایید نهایی به مجلس این کشور ارائه خواهد شد.