سازمان UNico
راهنمای مهاجران

 حقوقی که در آلمان به عنوان مادر به فرد تعلق می‌گیرد

در این مقاله به حقوقی میپردازیم که به یک مادر در کشور آلمان تعلق می گیرد.

 

حقوق یک مادر در کشور آلمان :

کیندرگلد Kindergeld :

به همه‌ی افرادی که در آلمان زندگی می‌کنند و بچه دارند تعلق می‌گیرد؛ با هر سطح درآمدی.

از سال 2016 برای فرزند اول و دوم هر کدام 190 یورو؛ برای فرزند سوم 196 یورو؛ و برای فرزند چهارم به بعد هر کدام 221 یورو در ماه.

پرداخت این مبلغ تا پایان 18 سالگی فرزندان و اگر دانشجو یا آوسبیلدونگی باشند تا 25 سالگی ادامه پیدا می‌کند. اگر شما از مقرری بیکاری استفاده می‌کنید به بچه شما تا سن 21 سالگی تعلق می‌گیرد.

موترشوتس Mutterschutz :

مربوط به دوران بارداری می‌باشد. شما می‌توانید از 6 هفته قبل از زایمان و 8 هفته بعد از زایمان از مرخصی کاری استفاده کنید. کارفرما حق ندارد شما را اخراج کند و باید این مرخصی را به شما بدهد. اگر زایمان زودرس و یا چندقلوزایی دارید این زمان به 12 هفته افزایش پیدا می‌کند. این استراحت برای سلامتی مادر و کودک می‌باشد.

کیندر فوردرونگ گزتس Kinder Förderungsgesetz :

قوانین حمایتی از کودکان بین یک تا سه سال می‌باشد که از سال 2013 تصویب شددهد و به موجب آن، بچه‌ی شما باید در مهد کودکی نگهداری شود تا شما بتوانید به ادامه کار بپردازید.

این قانون مشکلاتی دارد، برای مثال خانواده باید 50 درصد از پول مهد را پرداخت کند و معمولا به سختی جای خالی پیدا می‌شود.)

بخوانید : تا 20 سال دیگر از هر سه نفر آلمانی یک نفر مهاجر خواهد بود.

به جهت این قانون قدیمی بتروئونگز گلد Betreuungsgeld که به خانواده پول نگهداری از فرزند در خانه را می‌داد برداشته شده است.

بنابراین هر بچه زیر سه سال که والدین کارمند دارد باید از امکان استفاده از کیتا (مهدکودک) برخوردار شود.

آلمان

الترن گلد Elterngeld :

از اول ماه مه 2015 به مدت حداکثر 14 ماه به والدین پول پرداخت می‌شود و این مبلغ بین 300 یورو تا 180 یورو (بسته به نوع درآمد خالص خانواده متغیر است) یک نوع دیگر آن هم الترن گلد پلوس است که به والدینی اختصاص می‌یابد که تایلسایت آربایت دارند. آنها 24 ماه از الترن گلد استفاده می‌کنند و مبلغ دریافتی نصف گروه قبل است؛ زیرا دوبرابر از این مزایا استفاده می‌کنند.

الترن سایت Elternzeit :

تا 12 ماه حق استفاده دارید. باید 7 هفته قبل از زایمان کتبا برای کارفرما درخواست بدهید. استفاده از این دوازده ماه به این صورت است که تا 3 سالگی بچه شما 12 ماه می‌توانید سرکار نروید ولی باید کارفرما را در جریان بگذارید؛ مثلا سه ماه کار، سه ماه بیکار، دوباره سه ماه کار، سه ماه بیکار،….

کارفرما حق اخراج شما را ندارد.

آلمان

کیندر فرای بتراگ Kinder Freibetrag :

حق معافیت مالیاتی از درآمد خالص شماست.مبلغ نتویی که شما دریافت می‌کنید بیشتر از مبلغ نتویی است که در فیش حقوقی افراد بدون بچه می‌باشد.