سازمان UNico
راهنمای مهاجران

دعوت استان کبک از ۱۶۲ متقاضی اسکیل ورکر طی دو پذیرش

دعوت استان کبک از ۱۶۲ متقاضی اسکیل ورکر طی دو پذیرش

استان کبک کانادا در ماه اکتوبر دو پذیرش از طریق پورتال Arrima برگزار نموده و طی آنها برای 162 متقاضی مهاجرت از طریق برنامه مهاجرتی اسکیل ورکر کبک دعوتنامه صادر کرده است. این پذیرش ها به ترتیب در تاریخ 23 و 29 اکتوبر برگزار شده اند و جزییات آنها به تازگی منتشر شده است.

در تاریخ 23 اکتوبر، استان کبک از 89 متقاضی دعوت کرد تا تقاضای خود را برای اقامت دائم ارائه کنند. این متقاضیان با در نظر گرفتن نیاز بازار کار کبک انتخاب شده اند. این 89 نفر در 18000 متقاضی بودند که درخواستشان موقتا برای اصلاج قانون مهاجرت کبک به حالت تعلیق در آمده بود. گفتنی است اصلاحات قانون مهاجرت کبک در تاریخ 16 ژوئن 2019 به تصویب رسید.

همه متقاضیانی که در تاریخ 23 اکتوبر از طرف کبک دعوتنامه دریافت کردند ابراز تمایل یا expression of interest خود را از طریق پورتال Arrima ثبت کرده بودند. بعد از این در تاریه 29 اکتوبر هم استان کبک پذیرش دیگری برگزار کرد و از 73 متقاضی دعوت کرد تا تقاضای خود را برای اقامت دائم ارائه کنند. این متقاضیان می بایست پیشنهاد کار معتبر می داشتند. در بین مشاغل این متقاضیان می توان به دیپلمات ها و نمایندگان سازمان ملل که می بایست ماموریت های کاری در کبک انجام دهند اشاره کرد.

کانادا

Arrima چیست؟

در سال 2018 بود که از Arrima برای مدیریت بانک متقاضیان برنامه مهاجرتی اسکیل ورکر کبک رونمایی شد. سیستم EOI یا ابراز تمایل کبک بانک متقاضیان گواهی انتخاب کبک یا CSQ را که برای تقاضا جهت اقامت دائم در استان از طریق برنامه مهاجرتی اسکیل ورکر کبک نیاز است مدیریت می کند. متقاضیان با ساختن پروفایلی در Arrima تمایل خود را ابراز می کنند و سپس در صف انتظار متقاضیان قرار می گیرند و بر اساس امتیاز یا سایر معیارها رتبه بندی می شوند.

وزارت مهاجرت کبک بر اساس امتیاز متقاضی یا عوامل دیگری نظیر نیازهای بازار کار در نواحی روستایی استان کبک دعوتنامه صادر می کند. متقاضیانی که گواهی انتخاب کبک یا CSQ دریافت می کنند می توانند تقاضای خود برای اقامت دائم را به وزارت فدرال مهاجرت کانادا ارائه کنند و آن وزارت پس از تایید شرایط پزشکی و سوء پیشینه اقدام خواهد کرد.