سازمان UNico
حامی مهاجران و پناهجویان

دعوت نوا اسکوشیا از متقاضیان اکسپرس انتری شاغل در مشاغل مددکاری اجتماعی

نوا اسکوشیا || مشاغل مددکاری اجتماعی

جدیدترین خبرها حکایت از این دارند که استان نوا اسکوشیا در پذیرش جدیدی که از طریق مسیر مهاجرتی اولویت های بازار کار برگزار نموده است برای متقاضیان اکسپرس انتری درای سابقه کار به عنوان مددکار اجتماعی دعوتنامه صادر کرده است.

گفتنی است مسیر مهاجرتی اولویت های بازار کار به برنامه مهاجرت استانی نوا اسکوشیا اجازه می دهد تا در صف انتظار اکسپرس انتری فدرال به دنبال متقاضیان دارای سابقه کار مرتبط بگردند و از آنها دعوت کنند تا تقاضای خود را برای انتخاب شدن از طرف استان و در نهایت اقامت دائم کانادا ارائه کنند.

نوا اسکوشیا

این پذیرش که در تاریخ 5 دسامبر برگزار شد ششمین پذیرشی بود که برنامه مهاجرت استانی نوا اسکوشیا از طریق اولویت های بازار کار در سال 2019 برگزار کرده است.

در پذیرش های قبلی سال جاری میلادی آندسته از متقاضیان اکسپرس انتری هدف گرفته شده بودند که در مشاغل پرستاری، نجاری، حسابرسی و حسابداری و … شاغل بوده و سابقه کار داشته اند.

همچنین گفتنی است سیستم اکسپرس انتری سیستمی برای مهاجرت به کانادا است که در سه دسته ی کارگر ماهر فدرال، مشاغل دارای مهارت و تجربه ی کانادایی از سراسر جهان بر پایه ی امتیازات و معیارها مهاجر جذب می کند.

کاندیدها بر اساس امتیازی که در سیستم جامع رتبه بندی دارند دسته بندی می شوند؛ این سیستم به کاندیدها بر اساس تسلط بر زبان انگلیسی یا زبان فرانسوی (دو زبان رسمی کانادا)، سن، تحصیلات و سابقه کار امتیازدهی می کند.

برای کاندیدهایی که بالاترین امتیاز را داشته باشند به تناوب برگزاری پذیرش ها ITA (دعوتنامه برای تقاضا جهت اقامت دائم) صادر می شود.

در پذیرش 5 دسامبر، متقاضیان اکسپرس انتری که کد شغلی آنها در دسته بندی ملی مشاغل 4212 (مددکاران اجتماعی) بوده است دعوت شدند.

متقاضیانی که از طریق برنامه مهارتی اولویت های بازار کار دعوت می شوند نیازی به داشتن پیشنهاد کار در استان نوا اسکوشیا ندارند.

متقاضیانی که از طریق برنامه مهاجرت استانی نوا اسکوشیا انتخاب می شوند از طرف سیستم اکسپرس انتری نامه تمایل دریافت می کنند و 30 روز تقویمی پس از دریافت نامه زمان دارند درخواست خود را ارائه کنند.

متقاضیانی که در پذیرش 5 دسامبر دعوت شدند دارای معیارهای زیر هم بودند:

  • شغل اصلی شان مددکاری اجتماعی بوده است (NOC 4212)
  • از طرف کارفرمای خود توصیه نامه ارائه کرده اند مبنی بر اینکه طی پنج سال اخیر دو سال یا بیشتر سابقه کار تمام وقت و یا معادل آن سابقه کار پاره وقت در شغل مددکاری اجتماعی داشته اند
  • نتایج آزمون زبان انگلیسی یا فرانسه آنها معادل نمره CLB 7 و یا بالاتر در تمام مهارت های چهارگانه زبان است
  • مدرک لیسانس دارند و یا در دانشگاه، کالج، مدرسه فنی حرفه ای یا سایر نهادهای مربوطه دوره ی سه ساله یا بیشتر را گذرانده اند
  • پروفایل اکسپرس انتری معتبری دارند که در 6 دسامبر 2018 یا پس از آن ارائه شده است.

نوا اسکوشیا