سازمان UNico
حامی مهاجران و پناهجویان

مقررات جدید کبک برای حمایت از کارگران خارجی موقت

دولت کبک مقررات جدیدی برای حمایت از کارگران خارجی موقت و صیانت از حقوق آنها در برابر رفتارهای غیرقابل قبول کارفرمایان وضع کرده است.

به موجب این قوانین جدید، بنگاه های کاریابی و کارفرمایان می بایست برای استخدام کارگران خارجی موقت جواز دریافت کنند.

بنگاه هایی هم که در حال حاضر خدمات کاریابی ارائه می کنند باید بین اول ژانویه تا 14 ژانویه 2020 به کمیسیون استانی که مسئول استاندارد کار در استان کبک است درخواست ادامه فعالیت قانونی خود را ارائه کنند.  این کمیسیون سیستم جواز فعالیت را مدیریت می کند و بر فعالیت کاریابان و کارفرمایان نظارت می کند.

آقای Jean Boulet وزیر کار و همبستگی اجتماعی کبک می گوید طی کنفرانس خبری که در این رابطه برگزار شده گفته است “این مقررات جدید برای این وضع شده تا ما مطمئن شویم که کارگران خارجی موقت شرایط کاری برابری دارند که به آنها اجازه می دهد تجربه کاری مثبتی داشته باشند”. گفتنی است چنانچه بنگاه کاریابی از این مقررات تبعیت نکند جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. بنگاه های کاریابی باید به طور کلی واجد شرایط زیر باشند:

  • اسناد و مدارکی به کارگران خارجی موقت بدهند که در آنها شرایط کاری شان در شرکتی که مشغول به کار هستند تشریح شده است
  • حصول اطمینان از اینکه کارمندان بنگاه کاریابی یا هر کس دیگری که به فردی در فرایند مهاجرت مشاوره می دهد و او را دستیاری می کند دارای گواهی و مدارک معتبر باشد

علاوه بر این شرایط، هم بنگاه کاریابی هم شرکت استخدام کننده کارگر خارجی موقت هر دو در برابر او مسئول و پاسخگو خواهند بود. بنگاه های کاریابی موضف هستند 15000 دلار به صورت امانی سپرده گذاری کنند تا در صورت عدم پرداخت دستمزد و حقوق از ناحیه کارفرما حقوق کارگر به موجب قانون استانداردهای کار کبک جبران شود.

از اول ژانویه 2020 بنگاه های کاریابی حق ندارند دستمزد و حقوقی کمتر از دستمزد و حقوق کارکنان بومی شرکت خود به کارگر خارجی موقت پرداخت کنند، البته در صورتی که وظایف آنها یکسان باشد. کارفرمایان باید سابقه کار و مهارت های کارگر را هنگام تعیین دستمزد در نظر بگیرد اما نابرابری در پرداخت ها بر اساس وضعیت استخدامی دیگر پذیرفته نخواهد بود.

این مقررات جدید علاوه بر الزام بنگاه ها، نحوه فعالیت کارفرمایان را هم قانونمند می کند. کارفرمایانی که کارگران خارجی موقت استخدام می کنند حق ندارند به غیر از هزینه هایی که طبق برنامه دولت کانادا مجاز است از کارگر هزینه اضافی دریافت کنند. آنها حق ندارند لوازم شخصی و متعلقات کارگران خارجی موقت نظیر پاسپورت و اسناد رسمی را پیش خود نگه دارند. کارفرمایان باید تاریخ ورود و خروج کارگاران خارجی موقت به داخل کبک را هم به کمیسیون مزبور اعلام کنند.

آقای وزیر در ادامه گفته است که ” به طور خلاصه، مزایای مقررات جدید بدین شرح است: تشکیل موسسه و بنگاه متقلب و کلاهبردار بسیار سخت می شود؛ شرایط کاری کارگران بهبود می یابد و رفتارها و شیوه هایی که تاثیر منفی دارند پایان می یابد.