سازمان UNico
راهنمای مهاجران

نحوه پیدا کردن کار در ژاپن⁣ || سایت های کاریابی ژاپن

⁠⁣نحوه پیدا کردن کار در ژاپن⁣ 🇯🇵

به منظور دریافت ویزای کاری ژاپن باید یک قراداد کاری با یک کارفرمای ژاپنی داشته باشید. حداقل مدرک برای درخواست ویزای کاری در ژاپن ، مدرک لیسانس می باشد. نکته دیگر تسلط به زبان ژاپنی است که بسیار مهم است. روش های مختلفی برای پیدا کردن کارفرما در ژاپن وجود دارد که در زیر به برخی از این روش ها اشاره می کنیم.

ژاپن

سایت های کاریابی در ژاپن⁣🇯🇵

یکی از راه های پیدا کردن کار در ژاپن استفاده از سایت های کاریابی می باشد که می توانید بر اساس رزومه خود و مهارتی که دارید در این سایت ها جستجو نمایید و کار ایده آل خود را بیابید. در اینجا برخی از این سایت ها را برای شما معرفی می نماییم.

◀️CareerCross
⁣◀️Jobsinjapan
⁣◀️Gaijinpot
⁣◀️Daijob

⁣موسسات کاریابی در ژاپن⁣🇯🇵

موسسات کاریابی فرصت مناسبی را برای افراد در ژاپن فراهم آورده اند تا کار مورد نظر آنها را بیابند. این روش راحترین راه و در عین حال سریعترین راه برای کاریابی در ژاپن است زیرا این موسسات از تمام اطلاعات استخدامی در این کشور باخبر هستند و کمک شایانی به متقاضیان کار در ژاپن خواهند کرد. برخی از این موسسات را برای آگاهی شما در اینجا آورده ایم.

⁣Annexe Japan Co.,Ltd.(شرکت کاریابی با مسئو لیت محدود آنکس ژاپن )
⁣https://annexe-jp.com/

⁣Adecco Ltd.(شرکت محدود آدکو)
⁣https://www.adecco.co.jp

⁣Avanti Staff Corp.(شرکت آوانتی )
⁣https://www.avantistaff.com

⁣⁣AIG Staff Co . ,Ltd.( موسسه کاریابی ALG )

⁣https://www.aigstaff.co.jp

ژاپن