سازمان UNico
راهنمای مهاجران

ویزاي استرالیا صفر تا صد

ویزاي استرالیا

صفر تا صد ویزای استرالیا

مهم نیست با چه قصدی قصد سفر به استرالیا را دارید ، در هر حال شما نیاز به ویزای این کشور پیدا خواهید کرد. ویزا و یا همان روادید استرالیا کلیدی است که اجازه ورود شما به این کشور را می‌دهد.

البته دولت استرالیا برای صدور این ویزا باید به‌طور کامل بداند که شما چه کسی هستید، برای چه هدفی قصد سفر به این کشور را دارید، برای چه مدت زمانی قصد اقامت دارید، تنها هستید و یا با همراهی کسی قصد سفر به استرالیا را دارید؟

 

 

شرایط اخذ ویزاي استرالیا

ویزاي توریستی استرالیا به متقاضی آن اجازه می دهد براي مدت سه ماه به منظور گردش و تفریح، دیدار از بستگان و آشنایان و یا حتی Australian Visa گذراندن دوره ي تحصیلی کوتاه مدت، به استرالیا سفر کند.

اولین مرحله براي درخواست روادید هر کشوري، تکمیل فرم تقاضاي ویزاي آن کشور است. فرم موردنظر را می توانید از وب سایت امور کنسولی استرالیا و همین طور از بخش روادید سفارت استرالیا در تهران تهیه کنید؛ فرم باید در دو نسخه و براي هر کدام از مسافران به صورت جداگانه تکمیل گردد. براي درخواست روادید استرالیا حضور متقاضی الزامی است و مصاحبه انجام می گیرد.

مدارك موردنیاز

مدارکی که باید علاوه بر فرم تقاضاي روادید به امور ویزاي سفارت استرالیا تحویل دهید، شامل موارد زیر است. تمامی مدارك فارسی باید به ترجمه ي رسمی انگلیسی رسیده باشند و از هر کدام یک سري کپی در پرونده موجود باشد؛ اصل مدارك بعد از تصمیم گیري در مورد صدور ویزا، به شما بازگردانده می شود و کپی آن ها در پرونده ي شما در سفارت استرالیا باقی می ماند.

 1. گذرنامه؛ اعتبار گذرنامه باید حداقل شش ماه بیشتر از تاریخ درخواست سفر به استرالیا باشد. کپی را از صفحات یک تا پنج و همین طور صفحاتی که قبلاً در آن ها مهر روادید خورده است، تهیه کنید.
 2. یک قطعه براي هر کدام از متقاضیان. ٭ 3 :عکس رنگی 6
 3. کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه (براي متقاضیان مرد 18 تا 50 ساله)
 4. مدارك مالی مانند گردش حساب بانکی شش ماه اخیر که نشان دهنده ي توانایی مالی شما براي سفر به استرالیا خواهد بود.
 5. در صورت اشتغال: قرارداد کاري، آخرین فیش حقوق و نامه از کارفرما با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و برگه ي تائیدیه ي مرخصی.
 6. در صورت کارفرما بودن: جواز کسب یا مجوزهاي تاسیس شرکت، کارت بازرگانی و کلیه ي مدارکی که نشان گر وضعیت شغلی متقاضی باشد.
 7. در صورت دانشجو یا محصل بودن: گواهی اشتغال به تحصیل.
 8. در صورتی که دعوت نامه دارید: نامه ي دعوت، مدارك تابعیت و آدرس کامل اقوام یا آشنایان ساکن استرالیا را ضمیمه ي مدارك کنید.
 9. زمان رسیدگی به تقاضاي روادید استرالیا متغیر است ولی اگر تمامی مدارك تکمیل شده باشد، عموماً تا یک ماه بعد مشخص شده که شما واجد دریافت ویزاي استرالیا هستید و یا خیر.

انواع ویزاهاي توریستی کشور استرالیا :

ویزاي توریستی : این نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جهت گردش و یا تفریح قصد سفر به کشور استرالیا را دارند صادر می گردد.

دارندگان این نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور استرالیا را ندارند.

ویزاي توریستی خانوادگی : این نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جهت دیدن افراد فامیل و بستگان خود قصد سفر به کشور استرالیا را دارند صادر می گردد. دارندگان این نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور استرالیا را ندارند.

ویزاي توریستی کاري : این نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جهت بازدید از یک نمایشگاه یا کنفرانس کاري قصد سفر به کشور استرالیا را دارند صادر می گردد. دارندگان این نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور استرالیا را ندارند.

ویزاي توریستی پزشکی : این نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جهت مراجعه به یک بیمارستان تخصصی یا یک کلینیک تخصصی قصد سفر به کشور استرالیا را دارند صادر می گردد. دارندگان این نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور استرالیا را ندارند.

پیشنهاد میکنیم از مقاله انواع ویزای استرالیا استفاده کنید

نکات مهم

استرالیا از جمله کشورهایی است که بسیاري از دانشجویان ایرانی براي ادامه تحصیل در مقاطع بالا، تقاضاي ورود به آن را دارند. اما ویزاي دانشجویی تنها نوع ویزاي ارائه شده توسط سفارتخانه استرالیا در ایران نیست.

سفارت استرالیا در تمام دنیا 9نوع ویزاي مختلف ارائه می کند که هر یک شرایط و مدارك خاص خود را
می طلبد.

این 9 نوع ویزا مشتمل اند بر ویزاي سیاحتی، ویزاي درمانی، ویزاي کار، ویزاي اقامت موقت، ویزاي ترانزیت، ویزاي مهاجرت، ویزاي پناهندگی، و ویزاي بازگشت مقیم ها.

ویزاي سیاحتی:

این ویزا براي کسانی است که قصد دارند خانواده شان در استرالیا را ملاقات کنند یا به منظور سیاحت یا دیگر اهداف غیرکاري وارد استرالیا شوند.
این ویزا سه نوع دارد:
الف ویزاي کوتاه مدت، حداکثر به مدت سه ماه
ب ویزاي بلند مدت، براي بیش از 3 ماه، حداکثر تا 12 ماه
ج ویزاي دعوتی، براي کسانی که از طرف شخصی حقیقی در استرالیا دعوت شده اند
براي اخذ این ویزا فرد دعوت کننده ساکن استرالیا باید داراي یکی از شرایط ذیل باشد:
– وابسته خانوادگی باشد (همسر، پدر یا مادر، برادر، خواهر، فرزند، فرزندخوانده، عمه یا خاله، عمو یا دایی، فرزند عمو، عمه، خاله یا دایی، پدربزرگ یا مادربزرگ، و نوه
– عضوي از مجلس استرالیا (یا عوامل دولتی یا شهردار منطقه اي مدت زمان بررسی صلاحیت اخذ ویزا 3 هفته است و امکان دارد با احتساب بررسی هاي پزشکی مدت بیشتري هم طول بکشد.

ویزاي اقامت کوتاه مدت و تحصیل:

این ویزا براي کسانی است که به علت کار یا تحصیل قصد اقامت کوتاه مدت در استرالیا را دارند. براي اخذ این ویزا علاوه بر موارد مورد نیاز ویزاي سیاحتی،دعوت نامه از مرکز اشتغال یا دانشگاه مورد نظر نیز ضروري است. مراحل اخذ این ویزا 3 تا 4 هفته طول می کشد.

ویزاي مهاجرت:

ویزاي مهاجرت بر 8 نوع است که مبلغ مورد نیاز و فرم هایش متفاوت است. این 8 نوع ویزاي مهاجرتی عبارتند از:

 •  مهاجرت همسر؛ براي کسانی که همسر یا نامزدشان ساکن استرالیا است.
  مهاجرت کودك؛ براي کسانی که فرزندخوانده فردي در استرالیا می شوند یا یتیم هستند و کسی کفالت شان را در آن جا بر عهده می گیرد
 • مهاجرت والدین؛ براي کسانی که فرزندشان در استرالیا است
 • مهاجرت سایر اعضاي خانواده؛ براي کسانی که وابستگی خانوادگی نزدیک دارند یا تنها فرد بازمانده خانواده شان در استرالیاست
 • مهاجرت کاري؛ براي کسانی که شغل مورد نظرشان در استرالیا متقاضی استرالیایی ندارد و مرکزي استخدام شان را پذیرفته است
 •  مهاجرت مبتنی بر شغل و مهارت؛ که بنا بر مهارت کاري صورت پذیرد
 •  مهاجرت تجاري؛ براي افرادي که قصد سرمایه گذاري دارند
 •  مهاجرت خاص؛ براي افرادي که پیش از این شهروند استرالیا یا ساکن موقت در این کشور بوده اند؛ خانواده شان در نیوزیلند ساکن باشد؛ یا استعداد درخشانمحسوب شوند
مدت زمان مورد نیاز براي بررسی صلاحیت اخذ ویزاي مهاجرتی بنا بر مورد متفاوت است.