سازمان UNico
راهنمای مهاجران

ویزای اسپانسری استرالیا ؛ نحوه پیدا کردن اسپانسر

” لازم بذکر است که این نوع ویزا هیچ گونه ارتباطی با ویزای بشر دوستانه ندارد ولی باید تمامی معیارهای زیر کلاس XB (زیر کلاس 202) از طرف متقاضی برآورده شود. “

این مقاله در رابطه با ویزای اسپانسری استرالیا و نحوه پیدا کردن اسپانسر و شغل در کشور استرالیا می باشد.
  • آیا می دانستید امکان مشابه ویزای 5G کشور کانادا در کشور استرالیا با نام ویزای اسپانسری استرالیا هم وجود دارد؟
  • راه های پیدا کردن اسپانسر برای کشور استرالیا را میدانید؟
  • آیا می دانید سازمان هایی وجود دارند که میتوانند شمارا برای پیدا کردن شغل و اسپانسر در کشور استرالیا همراهی نمایند؟

 

ویزای اسپانسری خصوصی استرالیا و یا همان ویزای اسپانسری استرالیا

اسم این برنامه CSP ” Cummunity Support Program ” ؛ برنامه پشتیبانی جامعه می باشد

 

  • معیارهایی که متقاضیان اصلی بایستی دارا باشند ؛ از قرار ذیل هستند:
  • متقاضی در خارح از کشور خود و خارج از استرالیا باشد
  • در کشور خود در خطر و در معرض تبعیض اساسی باشد
  • تمامی معیارهای مربوط به زیر کلاس (XB (202 را داشته باشد. برای دیدن معیارهای ویزای 202 کلیک کنید
  • بین 18 تا 50 سالگی باشد
  • انگلیسی را به مقدار کافی بلد باشد و بتواند در مصاحبه ویزا به انگلیسی صحبت کند
  • یک پیشنهاد شغلی و یا مهارت خاصی را بلد باشید تا بتوانید به سرعت شغلی را کسب کنید

همچنین باید افرادی در استرالیا داشته باشید که مایل به حمایت مالی از درخواست ویزا و نیازهای مالی شما باشند. این حمایت می تواند توسط سازمان ، کارفرما ، دوستان و اعضای خانواده باشد.

 

در صورتی که معرف ندارید و بدنبال پیدا کردن یک معرف هستید
ویزای اسپانسری خصوصی استرالیا CSP و نحوه پیدا کردن اسپانسر استفاده از خدمات ” AOP “

Approved Proposing Organisations , سازمانهای پیشنهادی تصویب شده:

برای ارتباط و دیدن لیست اسپانسرها می توانید بر روی این مطلب کلیک کنید

شرایط شما را جهت واجد شرایط بودن ارزیابی می کنند

می توانند برای شما کار پیدا کنند

به شما کمک می کنند تا درخواست ویزا خود را ارائه دهید

شما را در طی مراحل درخواست پشتیبانی می کنند

 

اولویت اسکان مجدد

اگر واجد شرایط باشید و مایل به زندگی و کار در استرالیا باشید شما را در اولویت قرار می دهند.

 

لیست اسپانسرها به شرح ذیل می باشد:

Find an APO

Some Approved Proposing Organisations (APOs) operate nationally. Others work within specific states or territories.

National

New South Wales

Victoria

Queensland

South Australia

که در این لیست اسم سازمان بین المللی مهاجرت IOM و حامی مسیحیان و نیز جامعه آشوریان به چشم میخورد.

 

هزینه ها به شرح ذیل می باشد:

مراحل ويزای برنامه حمایت از جامعه

image23