سازمان UNico
راهنمای مهاجران

ویزای گاردین کانادا چیست؟

شرایط دریافت ویزای همراه دانش آموزی در کانادا

ویزای گاردین چیست؟ شرایط دریافت ویزای همراه دانش آموزی در کانادا

 

کاستودین ، گاردین و یا قیم به افرادی گفته می شود که مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان زیر 18 سال را بعهده می گیرند. دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس کانادا و اخذ پذیرش تحصیلی مدارس کانادا جهت اقادام برای ویزای دانش آموزی کانادا می بایست فردی را بعنوان قیم و کاستودین خود در این کشور معرفی نمایند.

در صورتیکه یکی از والدین به همراه دانش آموز اقدام به اخذ ویزای همراه نماید می تواند والد همراه به عنوان قیم دانش آموز معرفی گردد. در غیر اینصورت می بایست برای دانش آموزان درخواست ویزای گاردین کانادا نمود. در صورت معرفی گاردین از کانادا می بایست ضمن تکمیل فرم مربوط به گاردین ، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و امضا گردد.

همچنین کودکان این طیف سنی در خصوص ورود به کانادا با ویزاهای توریستی و غیره نیز می بایست شرایط بالا را رعایت نمایند.

 

>> ویزای گاردین کانادا

  • سن 19 سال و یا بیشتر داشته باشند.
  • اقات دائم کشور کانادارا داشته باشند.(PR)
  • و یا شهروند (سیتیزن) کانادا باشند
  • در مواردیکه یکی از والدین بعنوان قیم معرفی می گردد نیازی به شرایط بالا نمی باشد

ویزای گاردین کانادا

>>سن قانونی کودکان در کانادا

سن قانونی کودکان در کانادا زیر 18 سال محاسبه می گردد و قوانین خاص این گروه سنی برای ورود آنها به کانادا با ویزای تحصیلی یا ویزای توریستی و بدون همراه غیر ممکن می باشد.

البته سن دقیق تعریف شده برای این افراد در برخی ایالتها متفاوت می باشد.

در ایالتهای Saskatchewan , Quebec , Prince Edward Island , Ontario , Alberta افراد زیر 18 سال کودک محسوب کی گردند و قوانین خاص تحصیلی این گروه سنی در صورتیکه در این استانها زندگی کنند برای آنها در نظر گرفته می شود.

در ایالتهای Nova Scotia , Northwest Territories , Newfoundland and Labrador , New Brunswick , British Columbia Yukon , Nunavut سن قانونی کودکان 19 سال محاسبه می گردد و قوانین خاص تحصیلی این گروه برای افرادیکه در این ایالتها زندگی می کنند در نظر گرفته می شود.

کودکان در این طیف سنی زیر 18 سال برای ورود به کانادا به قصد تحصیل ، توریستی و غیره نیاز به داشتن قیم یا کاستودین دارند.

ویزای گاردین کانادا

در نظر گرفتن کاستودین برای کودکان 18و 17 سال به صورت انتخابی می باشد ولی در برخی موارد ممکن است آفیسر برای این سنین هم گاردین درخواست نماید.

همراهی یکی از والدین بعنوان گاردین دانش آموز به کانادا می تواند شرایط اخذ ویزای تحصیلی را برای والدین هموار و در نهایت می توانند از طریق برنامه فارغ التحصیلان و یا دیگر برنامه های مهاجرتی کانادا جهت اخذ اقامت کانادا برای خود اقدام نمایند.

با توجه به تغییر قوانین مهاجرتی برای دریافت آخرین اطلاعات با کارشناسان سازمان تماس بگیرید.