سازمان UNico
حامی مهاجران و پناهجویان

چرا زمان پردازش پرونده ها ی اقامت کانادا تغییر کرد؟

تغییر زمان پردازش پرونده ها ی اقامت کشور کانادا

در ژوئیه 2018 ، نحوه نمایش زمان پردازش برای برخی از برنامه های اقامت دائم کانادا که هنوز اقدامی بر روی آنها صورت نگرفته بود، تغییر کرد.

این زمان ها براساس تعداد برنامه های فعلی در انتظار پردازش می شدند و سرعت پردازش آنها بستگی به عواملی داشت.

کانادا

اما این زمان ها در مورد متقاضیان جدید دقیق تر هستند. دقیقا نمی توان مشخص کرد که پردازش درخواست چه مدت طول می کشد چرا که هر برنامه متفاوت بوده و زمان متفاوتی برای پردازش دارد.

هر چند بر اساس نوع درخواست، می توان زمان تخمینی را مشخص کرد:

  • Visitor visa: در حدود ۱۴ روز
  • ‏Study permit: در حدود ۲ هفته
  • Work permit: در حدود ۶ هفته

اما چرا گاهی اوقات پردازش برخی برنامه ها تغییر می کنند و برخی دیگر بدون تغییر می ماند؟

تعداد پرونده هایی که برای هر برنامه دریافت می شود می تواند بر زمان پردازش تأثیرگذار باشد.

برخی از برنامه ها هر ماه تعداد مشابهی پرونده دریافت می کنند و زمان پردازش آنها اغلب بدون تغییر می ماند. برنامه های دیگر تعداد متفاوتی از پرونده را در طول سال دریافت می کنند.

کانادا

برای برخی از این برنامه ها، فقط می توان در مواقع خاصی از سال اقدام کرد.

همین امر می تواند باعث شود که زمان پردازش اغلب تغییر کند.