سازمان UNico
حامی مهاجران و پناهجویان

کانادا تا به حال انقدر نیاز به نیروی کار نداشته است!

کانادا تا به حال انقدر نیاز به نیروی کار نداشته است!

بخش خصوصی کانادا همچنان رو به رشد است به طوری که تا به حال به این اندازه دارای جایگاه های شغلی خالی و نیازمند کارمند نبوده است. گزارش جدید فدراسیون کسب و کارهای مستقل کانادا نشان می دهد که تقریبا 433000 شغل در بخش خصوصی طی فصلی که گذشت خالی مانده اند؛ این رقم حدود 1500 شغل بیشتر از فصل دوم و 15000 شفل بیشتر از سال گذشته این موقع است.

آقای Tim Mallette اقتصاددان  در فدراسیون کسب و کارهای مستقل کانادا می گوید: “این پنجمین فصل متوالی است که شاهد بالا بودن جایگاه های شغلی خالی در آن هستیم. کوچک ترین شرکت ها یعنی کسب و کارهایی که با کمتر از 5 کارمند بیشترین دشواری را در استخدام کارمند دارند و نرخ جایگاه های شغلی خالی آنها 5.4 درصد است.

جایگاه های شغلی خالی بر حسب استان

بار دیگر استان کبک کانادا بیشترین نیاز را به نیروی کار دارد. بریتیش کلمبیا نیز همینطور؛ نرخ جایگاه های شغلی خالی این استان 3.8 و نرخ کبک 4 درصد است. نیاز استان انتاریوی کانادا به نیروی کار هم در سطح متوسط ملی یعنی 3.2 درصد قرار دارد. در جدول زیر نیاز هر استان کانادا به نیروی کار نشان داده شده است:

شغل های بدون کارمندتغییرنرخ جایگاه های شغلی خالیاستان ها
199800 4 %کبک
71400 3.8 %بریتیش کلمبیا
168000 3.2 %انتاریو
7200 3 %نیو برانزویک
114000.1 %2.6 %منیتوبا
7500 2.4 %نوا اسکوشیا
33000.2 %2.3 %نیو فاندلند و لابرادور
79000.1 %2.3 %ساسکاچوان
353000.1 %2.2 %آلبرتا
900 1.9 %جزیره پرنس ادوارد آیلند

 

 جایگاه های شغلی خالی بر حسب صنعت

صنایعی که شرکت های کوچک آن زیاد است در مقایسه با صنایع بزرگ بیشترین نرخ جایگاه های شغلی خالی را داشته اند. بخش های کشاورزی، اطلاعات و هتلداری بیشترین رشد را در جایگاه های شغلی خالی داشته اند اما این روند در بخش های تولیدی، عمده فروشی و خرده فروشی کاهش داشته است.

خدمات شخصی که شامل مشاغلی نظیر آرایشگری، خشکشویی و خدمات تدفین می شود بین جولای تا اکتوبر 2019 با 4.9 درصد بیشترین جایگاه های شغلی خالی را داشته اند. اما بخش ساختمان با 4.7 درصد در رتبه ی دوم قرار دارد. بخش هتلداری (با 4 درصد)، کشاورزی (3.7 درصد) و اطلاعات (2.4 درصد) در سومین فصل از سال جاری میلادی با رشد جایگاه های شغلی مواجه شده اند.

در عین حال نرخ جایگاه های شغلی خالی در بخش هایی نظیر حمل و نقل (3.4 درصد)، تولید (2.8 درصد)، عمده فروشی (2.6 درصد) و خرده فروشی (2.5 درصد) کاهش داشته است. از سوی دیگر بخش منابع طبیعی با 1.8 درصد پایین ترین نرخ جایگاه های شغلی را داشته است.

گفتنی است خالی بودن جایگاه های شغلی، بر دستمزد تاثیری به سزایی دارد. کارفرمایانی که حد اقل یک جایگاه شغلی خالی دارند دستمزدهای سراسر سازمان را تا 2.3 درصد بالا می برند. در حالی که کسب و کارهایی که هیچ آگهی شغلی نداده اند 1.4 درصد به دستمزدها اضافه می کنند. اصلی ترین عوامل در افزایش جایگاه های شغلی خالی چشم انداز آتی، اندازه کسب و کار و مشخصات شرکت است.