سازمان UNico
حامی مهاجران و پناهجویان
مرور برچسب

اکسپرس انتری کانادا 2019

دعوت نوا اسکوشیا از متقاضیان اکسپرس انتری شاغل در مشاغل مددکاری اجتماعی

نوا اسکوشیا || مشاغل مددکاری اجتماعی جدیدترین خبرها حکایت از این دارند که استان نوا اسکوشیا در پذیرش جدیدی که از طریق مسیر مهاجرتی اولویت های بازار کار برگزار نموده است برای متقاضیان اکسپرس انتری درای سابقه کار به عنوان مددکار اجتماعی…

3600 نفر دیگر رفتنی شدند! جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری کانادا || 3600 نفری جدیدترین خبرها از این حکایت دارند که دولت فدرال کانادا در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری که به تاریخ 27 نوامبر برگزار شد برای 3600 متقاضی اکسپرس انتری دعوتنامه صادر کرد تا آنها بتوانند تقاضای…

جزییات اکسپرس انتری اخیر آلبرتا ( دو مورد )

جزییات دو پذیرش اکسپرس انتری اخیر آلبرتا جدیدترین خبرها حاکی از آن هستند که استان آلبرتای کانادا در دو پذیرش آخر ماه اکتوبر، برای 401 متقاضی اکسپرس انتری دعوتنامه صادر کرده است تا آنها بتوانند تقاضای خود را برای انتخاب شدن از طرف این…