سازمان UNico
حامی مهاجران و پناهجویان
مرور برچسب

ایرانیان مقیم انکارا

30 هزار ایرانی در انتظار پذیرش ترکیه

بررسی‌های رصدخانه مهاجرت ایران نشان می‌دهد در ‌سال 2018، 30‌هزار و 489 ایرانی در انتظار پذیرش ترکیه به سر میربند. به این آمارها باید 24‌هزار ایرانی دیگر را هم که در کشورهای اتحادیه اروپا و EFTA (کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد…