سازمان UNico
حامی مهاجران و پناهجویان
مرور برچسب

سوئدی به زبان ساده

آغاز کنترل مرزی دانمارک در مرز با سوئد

آغاز کنترل مرزی دانمارک در مرز با سوئد: اجازه نخواهیم داد دانمارک مانند سوئد شود. آنگونه که از قبل توسط مقامات دانمارکی اعلام شده بود از روز سه شنبه ۱۲ نوامبر این کشور اقدام به اعمال کنترل مرزی در مرزهای خود با سوئد می کند. «نیک هکه…