سازمان UNico
حامی مهاجران و پناهجویان
مرور برچسب

سوئدی

سوئد : لغو قانون اقامت از طریق کار برای متقاضیان پناهندگی

سوئد : اکثریت پارلمانی برای لغو قانون اقامت از طریق کار برای متقاضیان پناهندگی استکهلمیان – خبر تشکیل یک اکثریت پارلمانی با هدف لغو قانون اقامت از طریق کار برای متقاضیان پناهندگی که اینک به واقعیت در آمده، برای بسیاری از متقاضیان پناهندگی…

آغاز کنترل مرزی دانمارک در مرز با سوئد

آغاز کنترل مرزی دانمارک در مرز با سوئد: اجازه نخواهیم داد دانمارک مانند سوئد شود. آنگونه که از قبل توسط مقامات دانمارکی اعلام شده بود از روز سه شنبه ۱۲ نوامبر این کشور اقدام به اعمال کنترل مرزی در مرزهای خود با سوئد می کند. «نیک هکه…