سازمان UNico
حامی مهاجران و پناهجویان
مرور برچسب

کشور «امن»

ایتالیا روند اخراج مهاجران به ١٣ کشور «امن» را تسریع می‌کند

ایتالیا روند اخراج مهاجران به ١٣ کشور «امن» را تسریع می‌کند حکومت ایتالیا لایحه‌ای را تصویب کرده است که مهلت بررسی درخواست پناهندگی اتباع ١٣ کشور در ایتالیا را کوتاه تر و اخراج مهاجرانی را که درخواست پناهندگی شان رد می‌شود، تسریع…