سازمان UNico
حامی مهاجران و پناهجویان
مرور برچسب

یونان قصد دارد پناهجویان را بازگرداند

یونان قصد دارد پناهجویان را بازگرداند

یونان قصد دارد پناهجویان را با سرعت بیشتری بازگرداند دو روز پس از آتش‌سوزی در اردوگاه موریا، اردوگاه پناهجویان جزیره لسبوس یونان ، دولت این کشور می‌گوید، قصد دارد بیش از ۲۰۰ پناهجو را از این جزیره به بخش سرزمینی‌ای یونان منتقل کند. به…