سازمان UNico
راهنمای مهاجران

دولدونگ چیست و شامل چه افرادی می شود؟

کشور آلمان

مدرک تحملی (دولدونگ) چیست؟

افرادی که بدون مجوز قانونی در آلمان اقامت دارند، از منظر قانون مکلف اند که خاک آلمان را ترک کنند. شماری راه وطن خود را داوطلبانه در پیش می‌گیرند، اما برخی‌ها نمی‌خواهند که به کشورشان برگردند و از این امر سر باز می‌زنند. بخشی از این افراد از سوی ادارات آلمانی به زور فرستاده می‌شوند که در این مورد از “اخراج اجباری” نام برده می‌شود؛ هرچند این امر نمی‌تواند همیشه ممکن باشد. در این صورت افرادی که اصولاَ باید آلمان را ترک کنند اما اخراج شان فعلاَ به دلایلی ممکن نمی‌باشد، برگه تحملی (دولدونگ) به دست می‌آورند.

 چه تعداد افراد در معرض اخراج در آلمان حضور دارند؟

حکومت فدرال آلمان در پاسخ به یک پرسش فراکسیون چپ‌ها در پارلمان این کشور معلومات داده بود که “در مرکز ثبت اتباع خارجی (AZR) تا ۳۱ دسمبر سال ۲۰۱۸، در مجموع ۲۳۵ هزار و ۹۵۷ نفر مکلف به ترک خاک آلمان ثبت شده بودند که از این میان، ۱۸۰ هزار و ۱۲۴ تن آنان دارای برگه تحمل بودند و متباقی دولدونگ نداشتند.”

بخش عمده این افراد را کسانی تشکیل می‌دهند که پرونده پناهجویی شان مورد پذیرش قرار نگرفته است. در میان افراد دارای دولدونگ، کسانی هم حضور دارند که مجوز اقامت مؤقت داشتند اما پس از ختم میعاد آن، آلمان را ترک نکرده بودند. به گونه مثال آنان دانش آموزان، گردش‌گران و کارگران بوده اند.

پولیس فدرال آلمان تنها در سال گذشته، ۱۵ هزار تن را که میعاد ویزای شان خاتمه یافته بود، ثبت کرده بود. بیشتر آنان را شهروندان چین، ترکیه، هندوستان و روسیه تشکیل می‌دادند.

خدمات رسانه‌یی ادغام (Mediendienst Integration) نوشته است: «در مرکز ثبت اتباع خارجی اغلب نام افرادی به عنوان “مکلف به ترک” [آلمان] باقی می‌ماند، هرچند که آنان از این کشور خارج شده اند یا مجوز اقامت جدید گرفته اند.” از جانب دیگر چنین پنداشته می‌شود که روند اخراج شماری افراد هم با ناپدید شدن شان عملی نمی‌شود.

در کدام موارد برای افراد مکلف به ترک آلمان برگه تحمل داده می‌شود و اخراج نمی‌شوند؟

عمده ترین دلیل برای دولدونگ که شامل حال حدود ۴۱ درصد از این افراد می‌شود، فقدان اسناد معتبر سفر می‌باشد. روند اخراج پناهجویان، به دلیل طی مراحل بطی ادارات کشورهای مبدأ شان، در بیشتر موارد با کندی به پیش رفته است. در ۶۵۰۰ مورد، کشور مبدأ این افراد مشخص نبوده است.

بخش بزرگ این افراد را هم کسانی تشکیل می‌دهند که اخراج آنان نظر به دلایل بشردوستانه و یا شخصی در شرایط کنونی صورت گرفته نمی‌تواند. به گونه مثال شماری از این افراد در حال حاضر سرگرم فراگیری آموزش در مکاتب اند و یا دوره آموزشی حرفوی را به پیش می‌برند. از جانب دیگر، مراقبت از اعضای بیمار در خانواده هم منجر به دادن برگه “دولدونگ” می‌شود. وابستگی خانوادگی هم یکی از دلایل دیگر برای دادن دولدونگ دانسته می‌شود. حدود ۴۰۰۰ تن به دلیل این که وضعیت صحی آنان اجازه نمی‌دهد، از آلمان اخراج نشده اند.

Infografik Geduldete in Deutschland nach Herkunftsländern DE

گرافیک (به زبان آلمانی): آمار افراد دارای دولدونگ از کشورهای مختلف در آلمان

برای شماری کشورها، مناطق و گروه‌های مشخص افراد، ممنوعیت اخراج داده می‌شود. به گونه مثال، تنها کسانی به عراق فرستاده می‌شوند که خطرآفرین باشند و یا مرتکب اعمال جنایی شوند.

آمار دولدونگ و دلایل آن نظر به موارد مختلف تا پایان سال ۲۰۱۸:

– نبود اسناد مسافرتی (۷۴ هزار و ۲۸۱)

– نظر به دلایل شخصی و بشردوستانه (۱۱ هزار و ۴۸۶)

– بستگی خانوادگی با افراد دیگری که برگه تحمل دارند (۱۱ هزار و ۱۲۴)

– ممنوعت اخراج به گروه و یا مناطق مشخص (۴۴۰۲)

– دلایل صحی (۳۸۰۳)

– والدین کودکان زیرسن (۴۷۶)

– حضور مؤقت برای بررسی پرونده جنایی (۴۲۶)

– دلایل دیگر (۷۲ هزارو ۵۶۹)

– بدون دلایل بیشتر (۱۱۵۷)

افراد مکلف به ترک خاک آلمان تا چه زمان تحمل می‌شوند؟

برگه تحمل از لحاظ زمانی محدود می‌باشد که اداره امور اتباع خارجی نظر به قضیه انفرادی در مورد زمان آن تصمیم می‌گیرد.  ۳۷ درصد افرادی که دولدونگ دارند بیش از سه سال در آلمان بوده اند و ۱۸ درصد آنان بیش تر از پنج سال را در این کشور گذرانده اند.

در واقع ادارات می‌توانند در هر زمان برگه دولدونگ را بدون دلیل خاص پس بگیرند. به گونه مشخص، زمانی که دلیلی برای تمدید دولدونگ دیگر وجود نداشته باشد، یا مدارک سفر آماده شوند و یا یک فرد دوره آموزشی خود را به پایان برسانند، اداره های مسئول می‌توانند آن را تمدید نکنند.

فردی که برگه تحمل دارد از کدام حقوق و مکلفیت‌ها برخوردار است؟

چنین افراد باید به گونه منظم به اداره مسئول مراجعه کنند. آنان بر اساس قانون مزایای پناهجویی، از خدمات اجتماعی برخوردار می‌شوند که شامل کمک های غیرپولی و ۴۰ یورو جیب خرج در ماه می‌شود. کسانی که زیر سن ۱۴ سال قرار دارند در ماه ۲۰ یورو جیب خرج به دست می‌آورند. این کمک برای چنین افراد، در روزی که خاک آلمان را ترک می‌کنند، خاتمه می یابد. هرگاه یک فرد تلاش کند که به نحوی مانع اخراج خود گردد، کمک‌های این چنینی برایش کاهش می یابند.

کسانی که مکلف به ترک آلمان اند، در اولین روز دریافت برگه تحمل اجازه دارند که دوره آموزش مسکلی یا کارآموزی را فرا بگیرند و یا پست‌های اکادمیکی که درآمد خوب دارد را به عهده گیرند. آنان همچنان می‌توانند برای دریافت اجازه کار در بسیاری شغل‌ها، با آغاز ماه چهارم درخواست بدهند. این افراد پس از ۴۹ ماه، می‌توانند که اجازه نامحدود به بازار کار را به دست آورند.

افراد مکلف به ترک آلمان، می‌توانند پس از هشت سال با مدرک دولدونگ برای دریافت اجازه اقامت مشروط بر خودکفایی، درخواست بدهند. برای خانواده‌هایی که کودکان زیرسن دارند، این گزینه پس از گذراندن شش سال ممکن می‌شود.

کسانی که دولدونگ دارند و در سنین ۱۴ تا ۲۱ سال قرار دارند، می‌توانند با بستگان شان پس از چهار سال درخواست مجوز اقامت کنند. آنان در صورتی می‌توانند اقدام به این کار کنند که پایان نامه مکتب و یا یک حرفه در دست داشته باشند.

در وضعیت دارندگان دولدونگ چه تغییرات می‌آید؟

پیشنهاد تعدیل در قانون یک سلسه تغییراتی را پیش بینی کرده است. به گونه خاص، موضوع نگه‌داری افراد مکلف به ترک آلمان در بازداشت بحث برانگیز شده است. تا حال این موضوع در صورتی ممکن بود که خطر فرار حاد، متصور می‌بود.

در تغییرات قانونی، قرار است یک نوع دیگر برگه تحملی تحت عنوان «دولدونگ برای افراد با هویت ناشناخته» افزوده شود. این دولدونگ به آن افراد مکلف به ترک آلمان داده می شود که از تثبیت هویت شان جلوگیری می کنند یا همکاری نمی کنند، مثلاَ برای درخواست اسناد هویت از نمایندگی های کشورهای مبداء شان اقدام نمی کنند. محدودیتی که برای این افراد وضع می شود، شامل ممنوعیت جواز کار و مکلفیت به زندگی در محله مشخص است.

 نکته دیگری که در این تغییرات پیشنهادی قانون در نظر گرفته شده، این است که کسانی که برگه تحمل دارند می‌توانند فرصت ادغام در آینده داشته باشند، یعنی برای این افراد دوره آموزش زبان حرفوی پس از شش ماه با مدرک دولدونگ، فراهم می‌شود. تا حال این فرصت در موارد استثنایی امکان پذیر بود.