سازمان UNico
حامی مهاجران و پناهجویان

هشدار به پناهندگان و پناهجویان ساکن کشور ترکیه

اداره کل مهاجرت ترکیه با تشکیل اکیپی از پلیس نظارت بیشتری به پناهندگان را آغاز کرده است.

طبق گزارش هایی که به پلیس امنیت ترکیه شده است پناهندگان در شهرهای دیگر ترکیه زندگی‌ میکنند و برای روز امضا راهی‌ شهر مورد اقامت اصلی‌ خود می شوند.

به گزارش خات نیوز با سرکشی و کنترل پلیس، گزارشی از پناهندگان تهیه می شود و کسانی‌ که طبق گزارش پلیس در محل اقامت خود حضور نداشته باشند نبودن حضورشان در محل اقامت یکی‌ از دلایل دیپورتی خواهد بود.

 

هشدار به پناهندگان و پناهجویان ساکن کشور ترکیه

  • اگر شما در یکی از شهرهای پناهنده پذیر ترکیه زندگی می کنید حتما در آدرس ثبت شده خود حضور داشته باشید
  • امکان مراجعه پلیس به درب منزل فرد متقاضی جهت چک کردن حضور شخص وجود خواهد داشت و این هشدار به پناهندگان و پناهجویان بسیار جدی می باشد
  • چنانچه در شهر دیگری حضور دارید و فقط برای امضا به شهر خود می روید امکان ثبت رفت و آمد شما توسط پلیس وجود دارد
  • با توجه به قوانین چنانچه فردی بنا به هر دلیلی قوانین اینچنینی را زیر پا بگذارد از طرف هر نهادی این شخص قانون گریز می باشد و دقیقاً می تواند رابطه مستقیم با پرونده و تصمیم سازمان و ادارات ذیربط داشته باشد.

هشدار به پناجویان و پناهندگان

به خاطر داشته باشید که تنها ارگانهای تصمیم گیرنده در رابطه با افراد پناهجویی که قصد دارند شهر خود را تغییر دهند، اداره مهاجرت ترکیه و وزارت داخله ترکیه می باشد.

اداره مهاجرت هر شهر، در جزئیات کاری خود متفاوت عمل می‌کند

معمولاً به پناهجویان افغان و ایرانی در ترکیه اجازه نمی‌دهند شهر خود را انتخاب کنند مگر در شرایط خاص ، اما اگر در شهری افراد خانواده فرد مذکور زندگی می کنند ، فرد پناهجو می‌تواند برای اقامت در آن شهر با این توضیح که در شهر مربوطه از حمایت خانواده ی خود برخوردار می باشد ، شهر خود را به شهری که خانواده اش حضور دارند انتقال دهد.

<< البته این مورد هم بسادگی میسر نمی باشد و نیاز به پافشاری از سمت متقاضی دارد >> در غیر این صورت آن فرد پناهجو را به شهرهای دیگر خواهند فرستاد.