سازمان UNico
راهنمای مهاجران

ارسال تجهیزات درمانی و اعلام زمان پروازهای ترکیه به ایران

ولت ترکیه طبق تفاهمنامه حوزه سلامت و بهداشت میان این کشور و ایران تجهیزات درمانی مورد نیاز ایران برای مقابله با شیوع ویروس کرونا را با تریلی به این کشور فرستاد.

 

تجهیزات پزشکی ارسال شده به ایران شامل هزار کیت تشخیصی، ۴ هزار و ۷۱۵ روپوش، ۲۰هزار لباس محافظتی، ۲ هزار عینک، ۴ هزار ماسک N95 و ۷۸ هزار ماسک سه لایه است.

ترکیه از همان روزهای نخست شیوع کرونا در ایران مرزهای خود را با این کشور بست. این کشوریکی از مقاصد گردشگری ایرانیان به شمار می‌رود.

یونیکو را در اینستاگرام دنبال کنید