سازمان UNico
راهنمای مهاجران

شرایط الحاق خانواده در کشور آلمان برای پناهندگان و پناهجویان

شرایط الحاق خانواده در کشور آلمان

 • پناهندگان دارای حمایت اجتماعی نیز می توانند درخواست الحاق خانواده خود را ارائه کنند.
 • به طور میانگین ماهیانه 1000نفر می توانند از این طریق به خانواده خود در آلمان بپیوندند.
تا پایان ژوئن 2019تعداد 8758ویزا در این خصوص صادر شده است.

رسیدگی به درخواست اشخاص در صورت وجود شرایط بشردوستانه سریعتر بررسی می شود که این دلایل عبارتند از:

 • جدایی طولانی مدت از خانواده (بیش از سه ماه )
 • داشتن بیماری جدی و یا معلولیت
 • داشتن فرزندان زیر سن قانونی
 • در خطر جدی قرار داشتن
 • نیاز داشتن به مراقبتهای فوری و جدی
 • اگر شخص مقیم آلمان دانش زبانی خوبی داشته باشد و یا در حال تحصیل باشد به عنوان یک امتیاز مثبت محسوب می شود.
 • الحاق خانواده در کشور آلمان

درخواست الحاق در موارد زیر پذیرفته نمی شود:

 • ارتکاب شخص به جرائم جدی
 • ازدواج بعد از فرار از کشور مبدا
 • عدم تمایل به ماندن در المان

اگر اداره خارجیان (آوسلندر بیهورده) پیوند اعضای خانواده را قبول نکند چه می شود؟

اگر اداره خارجیان(Ausländerbehörde) با ادغام خانواده شما موافقت نکند، باید دلیل رد درخواست شما را اعلام کندcoا می توانید در عرض یک ماه بعد از دریافت جواب رد نسبت به آن اعتراض کنید.

شکایت شما باید به سفارت آلمان در کشوری که ویزا را رد کرده است، ارسال شود. پس از آن به شما یک تائیدیه دریافت شکایت خواهند داد.
اگر سفارت درخواست تجدید نظر شما را هم رد کند،یک نامه تحت عنوان (Remonstrationsbescheid) دریافت میکنید. قدم بعدی، دعوی علیه وزارت خارجه آلمان است.

این شکایت را می‌توانید در دادگاه اداری شهری که زندگی میکنید، البته در آلمان ثبت کنید.

در این بررسی، ازمقامات اداره خارجیان نیز دعوت میشود، تا موضوع جدی تر بررسی شود

الحاق خانواده در کشور آلمان

 

 

الحاق خانواده در کشور آلمان

منبع/https://www.asylumineurope.org/کانال اطلاع رسانی پناهندگان و مهاجران